دکتر ملازاده: صوتی برنامه‌های تلوزیونی

  • گزارش خطا
  • ارسال به دوستان
  • ارسال خلاصه مطالب
تاریخ اضافه 9 - 5 - 1391
تعداد بازدیدها: 18227
ارسال به شبکه های اجتماعی : Bookmark and Share
رديف موضوع شیخ مختصر درس حجم فایل زمان شنیدن
64 Kbps
ذخیره
64 Kbps
تعداد شنیدن تعداد ذخیره
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/017.mp3
ايميل ها : نماز شيعيان ، دين ملعبه دست آخوندها ، توسل به ائمه ، مسلمان شدن ايرانيان ، بهترين تفاسير ، نماز با لباس عکس دار ، امامت ، رد آخوند و ترسي از مناظره ، غيب
7966
1 ايميل ها : نماز شيعيان ، دين ملعبه دست آخوندها ، توسل به ائمه ، مسلمان شدن ايرانيان ، بهترين تفاسير ، نماز با لباس عکس دار ، امامت ، رد آخوند و ترسي از مناظره ، غيب عبدالرحیم ملازاده
-
5.25 MB 45:53 66 165
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/018.mp3
تغيير تشيع در چهار مرحله ،سخني درباره قرائتي ، شرک ، شهيد محراب ، ابوالفضل و مجالس عزاداري در ايران ، دوستي حضرت علي و حضرت عمر ( رضي الله عنهم ) ، تشويق کودکان به عزاداري
7967
2 تغيير تشيع در چهار مرحله ،سخني درباره قرائتي ، شرک ، شهيد محراب ، ابوالفضل و مجالس عزاداري در ايران ، دوستي حضرت علي و حضرت عمر ( رضي الله عنهم ) ، تشويق کودکان به عزاداري عبدالرحیم ملازاده
-
4.85 MB 42:20 23 126
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/019.mp3
سوال و جواب : تحريف قرآن و کتب آسماني ، عدالت صحابه ، تابعين مذاهب اسلامي ، مفهوم عمامه آخوندها ، زن و پيش نمازي ،قبر ، دو بحر متعلق به حضرت علي و فاطمه ( رضي الله عنهم )
7968
3 سوال و جواب : تحريف قرآن و کتب آسماني ، عدالت صحابه ، تابعين مذاهب اسلامي ، مفهوم عمامه آخوندها ، زن و پيش نمازي ،قبر ، دو بحر متعلق به حضرت علي و فاطمه ( رضي الله عنهم ) عبدالرحیم ملازاده
-
7.78 MB 67:57 15 107
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/020.mp3
مهدويت (1) و فهم قرآن
7969
4 مهدويت (1) و فهم قرآن عبدالرحیم ملازاده
-
5.92 MB 51:41 5 79
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/021.mp3
تفکر مهدويت (2) ، خمس و سهم امام
7970
5 تفکر مهدويت (2) ، خمس و سهم امام عبدالرحیم ملازاده
-
11.36 MB 99:16 3 70
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/022.mp3
تفکر مهدويت (3) ، تفکر آخوند ، خطبه شقشقيه
7971
6 تفکر مهدويت (3) ، تفکر آخوند ، خطبه شقشقيه عبدالرحیم ملازاده
-
11.53 MB 100:43 3 72
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/023.mp3
سوال و جواب - سنت و ازدواج هاي پيامبر ، توسل ، متعه
7972
7 سوال و جواب - سنت و ازدواج هاي پيامبر ، توسل ، متعه عبدالرحیم ملازاده
-
9.43 MB 82:24 5 91
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/024.mp3
سياست دولت ايران در مقابل افغانستان و عراق
7973
8 سياست دولت ايران در مقابل افغانستان و عراق عبدالرحیم ملازاده
-
11.21 MB 97:58 5 65
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/025.mp3
سوال و جواب – فقدان مسجد در تهران ، وضو ، فال با قرآن کريم ، مهمترين مسئله در اسلام، توبه ، سخنراني براي ايرانيان در مکه و مدينه ، نقد مشيري
7974
9 سوال و جواب – فقدان مسجد در تهران ، وضو ، فال با قرآن کريم ، مهمترين مسئله در اسلام، توبه ، سخنراني براي ايرانيان در مکه و مدينه ، نقد مشيري عبدالرحیم ملازاده
-
11.76 MB 102:44 4 69
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/026.mp3
عدم اعتبار تاريخ طبري ، ازدواج هاي پيامبر(صلي الله عليه و سلم) ، تجارت کردن به نام اهل بيت ، حضرت عمر و حمله به ايران ، ذم تفکرات آخوندي
7975
10 عدم اعتبار تاريخ طبري ، ازدواج هاي پيامبر(صلي الله عليه و سلم) ، تجارت کردن به نام اهل بيت ، حضرت عمر و حمله به ايران ، ذم تفکرات آخوندي عبدالرحیم ملازاده
-
8.54 MB 74:35 4 73
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/027.mp3
ايميل - امام زمان ، غيب ، اعتراض بر تفکرات آخوندي ، تشويق مردم به قيام توسط حضرت فاطمه (سلام الله عليه)
7976
11 ايميل - امام زمان ، غيب ، اعتراض بر تفکرات آخوندي ، تشويق مردم به قيام توسط حضرت فاطمه (سلام الله عليه) عبدالرحیم ملازاده
-
6.17 MB 53:55 5 72
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/028.mp3
ايميل ها : اقتدا به امام جماعت مشرک ، امام زمان ، بهترين تفاسير قرآنــــــي ، آدرس سايت هاي اهل سنت ، ظلم به اهل سنت ، سخنان هدايتي از شبکه سلام
7977
12 ايميل ها : اقتدا به امام جماعت مشرک ، امام زمان ، بهترين تفاسير قرآنــــــي ، آدرس سايت هاي اهل سنت ، ظلم به اهل سنت ، سخنان هدايتي از شبکه سلام عبدالرحیم ملازاده
-
6.66 MB 58:11 3 66
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/029.mp3
ايميل ها : مقابله با افکار خرافي رژيم ايران ، سرکوب اهل سنت در ايران ، رد توسل
7978
13 ايميل ها : مقابله با افکار خرافي رژيم ايران ، سرکوب اهل سنت در ايران ، رد توسل عبدالرحیم ملازاده
-
11.39 MB 99:29 3 63
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/030.mp3
سرکوب اهل سنت ،تخريب افغانستان توسط ايران ، اشعاري عليه تفکرات آخوندي
7979
14 سرکوب اهل سنت ،تخريب افغانستان توسط ايران ، اشعاري عليه تفکرات آخوندي عبدالرحیم ملازاده
-
10.32 MB 90:10 8 70
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/031.mp3
سوال و جواب - ترجمه آيات قرآن به شعر ، شرک و خرافه زدايي ، هدف از بي حرمت کردن صحابه، بررسي سخنان تيجاني ، تفاوت مذهب و دين
7980
15 سوال و جواب - ترجمه آيات قرآن به شعر ، شرک و خرافه زدايي ، هدف از بي حرمت کردن صحابه، بررسي سخنان تيجاني ، تفاوت مذهب و دين عبدالرحیم ملازاده
-
12.62 MB 110:16 1 65
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/032.mp3
سوال و جواب – بيزاري از بدعت و امامت و ولايت و مرجعيت ، سخنان هدايتي ، غديرخم، نوروز ، چهارشنبه سوري ، فرق بت پرستي و خداپرستي ، درگيري حضرت علي و حضرت عمر(رض) ، ابوذر غفاري
7981
16 سوال و جواب – بيزاري از بدعت و امامت و ولايت و مرجعيت ، سخنان هدايتي ، غديرخم، نوروز ، چهارشنبه سوري ، فرق بت پرستي و خداپرستي ، درگيري حضرت علي و حضرت عمر(رض) ، ابوذر غفاري عبدالرحیم ملازاده
-
13.73 MB 119:57 7 83
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/033.mp3
سوال و جواب – نسبت دادن اعمال شرک آلود به اسلام ، حق الناس ، طلب آمرزش از زندگان ، پيامبر(صلي الله عليه) ناظر بر اعمال است ، شاغل بودن پيامبران ، معناي کورش ، اولين مسجد در ايران ، بهشت زير پاي مادران
7982
17 سوال و جواب – نسبت دادن اعمال شرک آلود به اسلام ، حق الناس ، طلب آمرزش از زندگان ، پيامبر(صلي الله عليه) ناظر بر اعمال است ، شاغل بودن پيامبران ، معناي کورش ، اولين مسجد در ايران ، بهشت زير پاي مادران عبدالرحیم ملازاده
-
8.41 MB 73:31 3 63
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/034.mp3
سوال و جواب – جمهوري اسلامي و نابودي دين اسلام ، سخنان هدايتي و تحريف قرآن ، همراهي دين و سياست در زمان ائمه ، مجازات کتمان علم و حقيقت ، آيا حضرت علي با حضرت عمر(رض) بيعت کرد و پشت ايشان نماز خواند؟
7983
18 سوال و جواب – جمهوري اسلامي و نابودي دين اسلام ، سخنان هدايتي و تحريف قرآن ، همراهي دين و سياست در زمان ائمه ، مجازات کتمان علم و حقيقت ، آيا حضرت علي با حضرت عمر(رض) بيعت کرد و پشت ايشان نماز خواند؟ عبدالرحیم ملازاده
-
6.03 MB 52:38 2 64
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/035.mp3
نقد سخنان کشيش حميد (1) ، نظر فرقه هاي مختلف درباره خداوند و پيامبر(صلي الله عليه و سلم) و علي (رضي الله عنه) ، تحريف انجيل ، ايجاد گناه توسط حضرت آدم ، رد « مسيح پسر خداست » ، نظر ويل دورانت درباره م
7984
19 نقد سخنان کشيش حميد (1) ، نظر فرقه هاي مختلف درباره خداوند و پيامبر(صلي الله عليه و سلم) و علي (رضي الله عنه) ، تحريف انجيل ، ايجاد گناه توسط حضرت آدم ، رد « مسيح پسر خداست » ، نظر ويل دورانت درباره م عبدالرحیم ملازاده
-
11.8 MB 103:08 2 62
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/036.mp3
سوال و جواب – نقد سخنان کشيش حميد2، بررسي مذهب مسيحيت ، نقد سخنان دکتر صحافي ، نوحه از اعمال جاهليت ، اسلام چيست ، نام علي (رضي الله عنه) در قرآن ، پرستش حضرت محمد (صلي الله عليه و سلم) ، آيا مسلمان و
7985
20 سوال و جواب – نقد سخنان کشيش حميد2، بررسي مذهب مسيحيت ، نقد سخنان دکتر صحافي ، نوحه از اعمال جاهليت ، اسلام چيست ، نام علي (رضي الله عنه) در قرآن ، پرستش حضرت محمد (صلي الله عليه و سلم) ، آيا مسلمان و عبدالرحیم ملازاده
-
11.43 MB 99:50 4 62
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/037.mp3
سوال و جواب - شهادت امام حسين (رضي الله عنه) ، دگرگوني تشيع از قالب يک حزب سياسي به فرقه مذهبي ، مرتد شدن صحابه ، تهمت قزويني در حق زنان پيامبر(صلي الله عليه و سلم)، فرزندان حضرت يعقوب و توسل ، شکافته
7986
21 سوال و جواب - شهادت امام حسين (رضي الله عنه) ، دگرگوني تشيع از قالب يک حزب سياسي به فرقه مذهبي ، مرتد شدن صحابه ، تهمت قزويني در حق زنان پيامبر(صلي الله عليه و سلم)، فرزندان حضرت يعقوب و توسل ، شکافته عبدالرحیم ملازاده
-
8 MB 69:52 2 61
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/038.mp3
سوال و جواب - ايجاد زبان فارسي در سايه تشيع يا اسلام ، مرتد شدن صحابه ، غلبه بر ترس از مرگ ، حمله حضرت علي (رضي الله عنه) به مازندران ، توسل ، پيامبر غيب نمي داند ، زمان دعا و دعاهاي بعد از نماز ، رد
7987
22 سوال و جواب - ايجاد زبان فارسي در سايه تشيع يا اسلام ، مرتد شدن صحابه ، غلبه بر ترس از مرگ ، حمله حضرت علي (رضي الله عنه) به مازندران ، توسل ، پيامبر غيب نمي داند ، زمان دعا و دعاهاي بعد از نماز ، رد عبدالرحیم ملازاده
-
11.64 MB 101:41 1 60
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/039.mp3
سوره انعام آيات 34 تا 48
7988
23 سوره انعام آيات 34 تا 48 عبدالرحیم ملازاده
-
7.58 MB 66:15 5 60
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/040.mp3
سوال و جواب - شفا يافتن از غير خدا ، جن و سحر و جادو ، شياطين بر چه کســـاني نازل مي شوند – فرق بين کرامات و حالتهاي شيطاني - پذيرش توبه ، تهمت به دکتر ملازاده ، نسبت دادن بقيه الله و غيب به امام زمان
7989
24 سوال و جواب - شفا يافتن از غير خدا ، جن و سحر و جادو ، شياطين بر چه کســـاني نازل مي شوند – فرق بين کرامات و حالتهاي شيطاني - پذيرش توبه ، تهمت به دکتر ملازاده ، نسبت دادن بقيه الله و غيب به امام زمان عبدالرحیم ملازاده
-
7.61 MB 66:28 9 65
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/041.mp3
سوال و جواب - دين اسلام و فرقه هاي مختلف ، وهابيت ، تحريف قرآن ، امامت و خطبه غدير ، جنگ شيعه و سني ، امام زمان و سرداب و کتب قابل ارجاع ، دين فقط اسلام ، رد تفکرات آخوندي ، جمکران ، شرع تابع عقل است
7990
25 سوال و جواب - دين اسلام و فرقه هاي مختلف ، وهابيت ، تحريف قرآن ، امامت و خطبه غدير ، جنگ شيعه و سني ، امام زمان و سرداب و کتب قابل ارجاع ، دين فقط اسلام ، رد تفکرات آخوندي ، جمکران ، شرع تابع عقل است عبدالرحیم ملازاده
-
8.39 MB 73:16 1 57
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/042.mp3
سوال و جواب - تعطيلي شرع و توحيد الهي ، رد شرک ، علت خلق انس و جن ، حدود اختيار انسان ، تفسير اياک نعبد و اياک نستعين
7991
26 سوال و جواب - تعطيلي شرع و توحيد الهي ، رد شرک ، علت خلق انس و جن ، حدود اختيار انسان ، تفسير اياک نعبد و اياک نستعين عبدالرحیم ملازاده
-
6.53 MB 57:04 1 54
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/043.mp3
سوال و جواب – سرکوب اهل سنت ، شيعه شمشيري ، همکاري رژيم ايران و آمريکا ، معراج ، شکايت از ظلم هاي رژيم ايران ، همسر قابيل ، مهدي ، غديرخم ، اختلاف معاويه و علي (رضي الله عنهم) ، مهدي
7992
27 سوال و جواب – سرکوب اهل سنت ، شيعه شمشيري ، همکاري رژيم ايران و آمريکا ، معراج ، شکايت از ظلم هاي رژيم ايران ، همسر قابيل ، مهدي ، غديرخم ، اختلاف معاويه و علي (رضي الله عنهم) ، مهدي عبدالرحیم ملازاده
-
6.89 MB 60:13 2 56
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/044.mp3
ايميل – تفسير « اياک نعبد و اياک نستعين » ، رد شرک و مرده پرستي ، فوت پيامبر(صلي الله عليه و سلم) و تعيين جانشين
7993
28 ايميل – تفسير « اياک نعبد و اياک نستعين » ، رد شرک و مرده پرستي ، فوت پيامبر(صلي الله عليه و سلم) و تعيين جانشين عبدالرحیم ملازاده
-
5.37 MB 46:54 3 64
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/045.mp3
سوال و جواب – اطاعت از اولوالامر، عمل به وصيت پيامبر(صلي الله عليه و سلم) ، پرستش عيسي( عليه السلام) ، آدرس سايت سنت از ايران و خارج ، کتب آقاي حسيني و اميري ، ازدواج حضرت عثمان(رضي الله عنه) با دو دخ
7994
29 سوال و جواب – اطاعت از اولوالامر، عمل به وصيت پيامبر(صلي الله عليه و سلم) ، پرستش عيسي( عليه السلام) ، آدرس سايت سنت از ايران و خارج ، کتب آقاي حسيني و اميري ، ازدواج حضرت عثمان(رضي الله عنه) با دو دخ عبدالرحیم ملازاده
-
4.78 MB 41:43 3 59
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/046.mp3
سوال و جواب – نماز تراويح ، امامت و ولايت ، زمان جمع آوري قرآن ، قدمت آخوندها ، بمب گذاري در عراق ، درجه علمي يک خليفه ، حديث « انا مدينه العلم ... » ، نماز تسبيح ، علت مهر گذاشتن شيعيان ، نماز هاي مؤ
7995
30 سوال و جواب – نماز تراويح ، امامت و ولايت ، زمان جمع آوري قرآن ، قدمت آخوندها ، بمب گذاري در عراق ، درجه علمي يک خليفه ، حديث « انا مدينه العلم ... » ، نماز تسبيح ، علت مهر گذاشتن شيعيان ، نماز هاي مؤ عبدالرحیم ملازاده
-
4.36 MB 38:07 5 56
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/047.mp3
هدف اسرائيل از هم پاشيدن کشورهاي اسلامي ، بررسي روابط ايران و اسرائيل و آمريکا در خاورميانه ، شکايت از شبکه سلام ،انديشه امامت و ولايت ، يار غار پيامبر(صلي الله عليه و سلم) عزاداري براي مردگان 1400 سا
7996
31 هدف اسرائيل از هم پاشيدن کشورهاي اسلامي ، بررسي روابط ايران و اسرائيل و آمريکا در خاورميانه ، شکايت از شبکه سلام ،انديشه امامت و ولايت ، يار غار پيامبر(صلي الله عليه و سلم) عزاداري براي مردگان 1400 سا عبدالرحیم ملازاده
-
4.1 MB 35:49 3 62
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/048.mp3
دولت ولايت تراش و امام پرست در زير سايه کنيسه و کليسا ، وساطت يک تفکر مسيحي ، قسم ، روند ايجاد امامت ، معناي حج ، تفسير سوره بقره آيه 186 و غافر 60 ، دعوت مردم به اشاعه توحيد ، لقب صديق ، کتب مورخان ا
7997
32 دولت ولايت تراش و امام پرست در زير سايه کنيسه و کليسا ، وساطت يک تفکر مسيحي ، قسم ، روند ايجاد امامت ، معناي حج ، تفسير سوره بقره آيه 186 و غافر 60 ، دعوت مردم به اشاعه توحيد ، لقب صديق ، کتب مورخان ا عبدالرحیم ملازاده
-
9.63 MB 84:11 2 60
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/049.mp3
بررسي سوره يوسف آيه 108 ، رد شرک نتيجه يک فرهنگ شرک آلود ، فلسفه وجودي آخوندها و اربابانش ، بدعت هاي آخوندها ، کفر به طاغوت نشانه ايمان به خداست ، گفتن شهادتين، هدايتگر اصلي خدا و قرآن است نه ائمه ، م
7998
33 بررسي سوره يوسف آيه 108 ، رد شرک نتيجه يک فرهنگ شرک آلود ، فلسفه وجودي آخوندها و اربابانش ، بدعت هاي آخوندها ، کفر به طاغوت نشانه ايمان به خداست ، گفتن شهادتين، هدايتگر اصلي خدا و قرآن است نه ائمه ، م عبدالرحیم ملازاده
-
9.24 MB 80:45 2 57
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/050.mp3
تفسير سوره مائده آيه 35 ( به سوي او وسيله بجوئيد ) ، سوره لقمان آيه 22 ، سوره غافر آيه 74 و 73 ، سخن اديب فرزند حاتم طايي ( واسطه را عبــــــــادت نمي کنيم ) ، زمر آيه 38 ، احبار پرستي ، رد سخنان هداي
7999
34 تفسير سوره مائده آيه 35 ( به سوي او وسيله بجوئيد ) ، سوره لقمان آيه 22 ، سوره غافر آيه 74 و 73 ، سخن اديب فرزند حاتم طايي ( واسطه را عبــــــــادت نمي کنيم ) ، زمر آيه 38 ، احبار پرستي ، رد سخنان هداي عبدالرحیم ملازاده
-
11.63 MB 101:35 1 54
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/051.mp3
سوال و جواب – توريه ، دعاي مشغولي ظالم به ظالم ، معاني سوره رعد آيه 16 به شعر ، جداسازي احاديث سره از ناسره ، بهترين تفاسير ، کتب و احاديثي از خلفاي راشدين، توحيد و امامت ، آزار بهائيان ، شناخت هر چيز
8000
35 سوال و جواب – توريه ، دعاي مشغولي ظالم به ظالم ، معاني سوره رعد آيه 16 به شعر ، جداسازي احاديث سره از ناسره ، بهترين تفاسير ، کتب و احاديثي از خلفاي راشدين، توحيد و امامت ، آزار بهائيان ، شناخت هر چيز عبدالرحیم ملازاده
-
10.58 MB 92:28 1 54
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/052.mp3
سؤال و جواب - دولت ضد اسلامي ، حمله به مکه ، معرفي کتاب عبدالوهاب ، کشتار علي ( رضي الله عنه ) ، کارها يي که براي مرده و برسر قبرها انجام مي شود ، خدا را از راه خواب ديدن ، روحاني بودن يا جسماني بودن
8001
36 سؤال و جواب - دولت ضد اسلامي ، حمله به مکه ، معرفي کتاب عبدالوهاب ، کشتار علي ( رضي الله عنه ) ، کارها يي که براي مرده و برسر قبرها انجام مي شود ، خدا را از راه خواب ديدن ، روحاني بودن يا جسماني بودن عبدالرحیم ملازاده
-
2.23 MB 19:31 1 60
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/053.mp3
نقد شبکه سلام : تحريف نور قرآن که نور امامان است .
8002
37 نقد شبکه سلام : تحريف نور قرآن که نور امامان است . عبدالرحیم ملازاده
-
5.77 MB 50:27 1 55
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/054.mp3
سؤال و جواب : خمس ، معرفي کتاب و سايت ، مسلمان بودن و امامت ، حديت ثقلين ، امام زمان ، آيه خليفه بر روي زمين ، آتش پرستي ، چرا فقط مردها در بهشت هستند؟
8003
38 سؤال و جواب : خمس ، معرفي کتاب و سايت ، مسلمان بودن و امامت ، حديت ثقلين ، امام زمان ، آيه خليفه بر روي زمين ، آتش پرستي ، چرا فقط مردها در بهشت هستند؟ عبدالرحیم ملازاده
-
4.57 MB 39:54 1 54
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/055.mp3
نقد شبکه سلام : قرآن و عترت ، ابن تيميه ، بيوگرافي ملازاده ، اختلاف شيعه و سني .
8004
39 نقد شبکه سلام : قرآن و عترت ، ابن تيميه ، بيوگرافي ملازاده ، اختلاف شيعه و سني . عبدالرحیم ملازاده
-
7.3 MB 63:45 3 52
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/056.mp3
افشاگري از ماهيت رژيم ايران
8005
40 افشاگري از ماهيت رژيم ايران عبدالرحیم ملازاده
-
4.6 MB 40:09 4 58
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/057.mp3
دين ستيزي و نظر محققين غربي در مورد اسلام .
8006
41 دين ستيزي و نظر محققين غربي در مورد اسلام . عبدالرحیم ملازاده
-
5.22 MB 45:35 2 57
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/058.mp3
نقد شبکه سلام : علي(رضي الله عنه ) و ابوبکر(رضي الله عنه ) ، دست بسته بودن ، آمار اهل سنت در ايران .
8007
42 نقد شبکه سلام : علي(رضي الله عنه ) و ابوبکر(رضي الله عنه ) ، دست بسته بودن ، آمار اهل سنت در ايران . عبدالرحیم ملازاده
-
3 MB 26:10 1 55
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/059.mp3
توضيح مراحل کلي به وجود آمدن تشيع ، نقد شبکه سلام در اين مورد .
8008
43 توضيح مراحل کلي به وجود آمدن تشيع ، نقد شبکه سلام در اين مورد . عبدالرحیم ملازاده
-
6.34 MB 55:21 2 57
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/060.mp3
سوال وجواب – چه زماني اسلام راستين تحقق يافته ، چرا بسياري از جنگها با مسلمانان است ، رضاشاه و بي ديني ، آيا دين فردي است يا اجتماعي ، جنگ علي ( رضي الله عنه ) و معاويه .
8009
44 سوال وجواب – چه زماني اسلام راستين تحقق يافته ، چرا بسياري از جنگها با مسلمانان است ، رضاشاه و بي ديني ، آيا دين فردي است يا اجتماعي ، جنگ علي ( رضي الله عنه ) و معاويه . عبدالرحیم ملازاده
-
3.08 MB 26:53 1 55
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/061.mp3
دين ستيزي ، يهوديان و مسحيان و شيعيان و امام زمان .
8010
45 دين ستيزي ، يهوديان و مسحيان و شيعيان و امام زمان . عبدالرحیم ملازاده
-
2.33 MB 20:22 2 60
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/062.mp3
سوال و جواب : سوءاستفاده از خون خواهي امام حسين ( رضي الله عنه ) ، تشهد و شرک تشيع ، تفکر امام زمان و ولايت ، مسلمان کيست ؟ ، خلاصه ازاختلاف در اسلام ، تعريف کليسا و کنيسه ، هدف مشترک ايران و آمريکا 6
8011
46 سوال و جواب : سوءاستفاده از خون خواهي امام حسين ( رضي الله عنه ) ، تشهد و شرک تشيع ، تفکر امام زمان و ولايت ، مسلمان کيست ؟ ، خلاصه ازاختلاف در اسلام ، تعريف کليسا و کنيسه ، هدف مشترک ايران و آمريکا 6 عبدالرحیم ملازاده
-
5.52 MB 48:11 1 61
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/063.mp3
سوال و جواب : شرک و نذرو نماز و قنوت ، اجراي سنت پيامبر (صلي الله عليه و سلم) در جامعه امروز و بررسي اختلافات بعد از ايشان ، قرآن ترجمه فولادوند .
8012
47 سوال و جواب : شرک و نذرو نماز و قنوت ، اجراي سنت پيامبر (صلي الله عليه و سلم) در جامعه امروز و بررسي اختلافات بعد از ايشان ، قرآن ترجمه فولادوند . عبدالرحیم ملازاده
-
6.94 MB 60:37 1 55
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/064.mp3
نقد رژيم خميني و شاه ، نقد مقاله آقاي پور پيرار در مورد اوضاع سياسي عراق .
8013
48 نقد رژيم خميني و شاه ، نقد مقاله آقاي پور پيرار در مورد اوضاع سياسي عراق . عبدالرحیم ملازاده
-
4.63 MB 40:25 9 58
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/065.mp3
نقد نصر احمدي ( پادشاهي براي ايران ) .
8014
49 نقد نصر احمدي ( پادشاهي براي ايران ) . عبدالرحیم ملازاده
-
3.59 MB 31:19 2 59
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/066.mp3
ايميلها : مناظره با اهل سنت ، حکم ازدواج زن مسلمان با شيعه يا غير مسلمان ، توبه ، جنگ خندق ، يأجوج و مأجوج ، روح ، حجاب ، نذر براي غير خدا ، دين فقط اسلام ، حجاب ، نذربراي غير خدا ، برحق بودن علي (رضي
8015
50 ايميلها : مناظره با اهل سنت ، حکم ازدواج زن مسلمان با شيعه يا غير مسلمان ، توبه ، جنگ خندق ، يأجوج و مأجوج ، روح ، حجاب ، نذر براي غير خدا ، دين فقط اسلام ، حجاب ، نذربراي غير خدا ، برحق بودن علي (رضي عبدالرحیم ملازاده
-
8.96 MB 78:18 3 71
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/067.mp3
نقد امام پرستان ، سرگذشت جواني که هدايت شده ، بحث غديرخم ، چرا خدا دخـــــــالت نمي کند .
8016
51 نقد امام پرستان ، سرگذشت جواني که هدايت شده ، بحث غديرخم ، چرا خدا دخـــــــالت نمي کند . عبدالرحیم ملازاده
-
4.78 MB 41:45 2 62
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/068.mp3
ايميلها : تشکرها ، معيار بيداري قرآن ، نقش شيعه در دعوت به اسلام ، بدعتها و دروغها ، کتاب بيست وسه سال و جواب آن ، بحث شيعه و مسيحي .
8017
52 ايميلها : تشکرها ، معيار بيداري قرآن ، نقش شيعه در دعوت به اسلام ، بدعتها و دروغها ، کتاب بيست وسه سال و جواب آن ، بحث شيعه و مسيحي . عبدالرحیم ملازاده
-
4.06 MB 35:27 1 62
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/069.mp3
افشاگري ، شعر ، دهه ولايت ، گنبد و مهراب و تشهد ، آيه وضو ، تهمت وهابي ، مرجع تقليد ، حمله عمر ( رضي الله عنه ) به ايران .
8018
53 افشاگري ، شعر ، دهه ولايت ، گنبد و مهراب و تشهد ، آيه وضو ، تهمت وهابي ، مرجع تقليد ، حمله عمر ( رضي الله عنه ) به ايران . عبدالرحیم ملازاده
-
3.85 MB 33:37 2 61
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/070.mp3
مومنين واقعي و دشمنان اسلام ، علي ( رضي الله عنه ) در رکوع زکات داد ؟ ؛ پرستش علي ( رضي الله و عنه ) .
8019
54 مومنين واقعي و دشمنان اسلام ، علي ( رضي الله عنه ) در رکوع زکات داد ؟ ؛ پرستش علي ( رضي الله و عنه ) . عبدالرحیم ملازاده
-
6.03 MB 52:40 3 58
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/071.mp3
ايميلها : مردم بلوچ ، بمب گذاري در پاکستان ، اعدام دو نفر در زاهدان ، شيعه راستين کيست ، تشکرها ، امامت و امام زمان ، سستي در نماز خواندن ، نسل پيامبر و يهود ، بازي رايانه اي ، ايراد از اهل سنت ، سرگذ
8020
55 ايميلها : مردم بلوچ ، بمب گذاري در پاکستان ، اعدام دو نفر در زاهدان ، شيعه راستين کيست ، تشکرها ، امامت و امام زمان ، سستي در نماز خواندن ، نسل پيامبر و يهود ، بازي رايانه اي ، ايراد از اهل سنت ، سرگذ عبدالرحیم ملازاده
-
6.76 MB 59:03 2 63
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/072.mp3
شعر ، تشکر و گله ، غديرخم ، مهدي مذهب شيعه کدام مهدي است ، جدائي دين از سياست، آيه تطهير ، اقامه نماز« علي ولي الله » دارد با خير؟ ، آيا شما ايراني هستيد؟
8021
56 شعر ، تشکر و گله ، غديرخم ، مهدي مذهب شيعه کدام مهدي است ، جدائي دين از سياست، آيه تطهير ، اقامه نماز« علي ولي الله » دارد با خير؟ ، آيا شما ايراني هستيد؟ عبدالرحیم ملازاده
-
3.29 MB 28:42 1 59
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/073.mp3
دعوت به جهاد و توحيد و دوري از شرک و مرده پرستي ، عيد و سلام بر پيامبر.
8022
57 دعوت به جهاد و توحيد و دوري از شرک و مرده پرستي ، عيد و سلام بر پيامبر. عبدالرحیم ملازاده
-
6.11 MB 53:22 1 59
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/074.mp3
نهج البلاغه و تحريف ، ادعاي تحريف قرآن ، علم غيب پيامبر ، نذر و دعا براي مرده، آيه 7 سوره آل عمران و زمان قرآن .وسوسه هاي دل ، پول نزولي ، رفتن سر قبر امام رضا ، نماز و ازدواج مسيار ، دعوت به مناظره ،
8023
58 نهج البلاغه و تحريف ، ادعاي تحريف قرآن ، علم غيب پيامبر ، نذر و دعا براي مرده، آيه 7 سوره آل عمران و زمان قرآن .وسوسه هاي دل ، پول نزولي ، رفتن سر قبر امام رضا ، نماز و ازدواج مسيار ، دعوت به مناظره ، عبدالرحیم ملازاده
-
6.04 MB 52:44 3 67
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/075.mp3
دعوت به توحيد و دوري از شرک و مرده پرستي و امام زمان .
8024
59 دعوت به توحيد و دوري از شرک و مرده پرستي و امام زمان . عبدالرحیم ملازاده
-
7.53 MB 65:47 1 57
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/076.mp3
سوال و جواب : بي ديني ضررش بيشتر است يا خرافه هاي مذهبي ، وضو ، امام زمان
8025
60 سوال و جواب : بي ديني ضررش بيشتر است يا خرافه هاي مذهبي ، وضو ، امام زمان عبدالرحیم ملازاده
-
3.46 MB 30:16 4 56
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/077.mp3
ايميلها : نقد شبکه سلام ، علي دهواري ، راهنمايي يک موحد ، دعوت به مناظره ، صيغه ، سلام به رسول ، معبد هندو در بندرعباس ، نماز ممنوع ، شرک مدعيان تشيع ، رشوه خواري مديرزندان خراسان شمالي ، مهدويت ، نام
8026
61 ايميلها : نقد شبکه سلام ، علي دهواري ، راهنمايي يک موحد ، دعوت به مناظره ، صيغه ، سلام به رسول ، معبد هندو در بندرعباس ، نماز ممنوع ، شرک مدعيان تشيع ، رشوه خواري مديرزندان خراسان شمالي ، مهدويت ، نام عبدالرحیم ملازاده
-
7.99 MB 69:50 3 62
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/078.mp3
سوال و جواب : فدک ، آدرس سايت و اظهار نظر در مورد حکومت عربستان ، چرا جانشين از انصار نبود ، زن ناقص العقل در نهچ البلاغه، فرق دين و مذهب ، وهابيت چيست ؟ ، بقيةالله و مسحيت ، ازدواج شيعه و سني ، داشتن
8027
62 سوال و جواب : فدک ، آدرس سايت و اظهار نظر در مورد حکومت عربستان ، چرا جانشين از انصار نبود ، زن ناقص العقل در نهچ البلاغه، فرق دين و مذهب ، وهابيت چيست ؟ ، بقيةالله و مسحيت ، ازدواج شيعه و سني ، داشتن عبدالرحیم ملازاده
-
2.88 MB 25:11 1 56
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/079.mp3
شعري از کتاب آرش اميري و آيت الله برقعي درمورد تشيع آخوندي.
8028
63 شعري از کتاب آرش اميري و آيت الله برقعي درمورد تشيع آخوندي. عبدالرحیم ملازاده
-
4.2 MB 36:39 1 55
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/080.mp3
متعه وقرآن
8029
64 متعه وقرآن عبدالرحیم ملازاده
-
6.35 MB 55:27 2 54
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/081.mp3
سوال و جواب : سرگذشت مناظره دکتر ملازاده ، معرفي شبکه سلام توسط يک موحد ، خلاصه پيدايش تشيع ، درد و دل اهل سنت ، آيا پيامبر از واقعه کربلا اطلاع داشت ، مشکلات دوري از قرآن .
8030
65 سوال و جواب : سرگذشت مناظره دکتر ملازاده ، معرفي شبکه سلام توسط يک موحد ، خلاصه پيدايش تشيع ، درد و دل اهل سنت ، آيا پيامبر از واقعه کربلا اطلاع داشت ، مشکلات دوري از قرآن . عبدالرحیم ملازاده
-
2.54 MB 22:08 5 60
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/082.mp3
دعوت به کتاب و پيامبر و ولايت تکويني نداشتن ، افشاگري و دعوت به توحيد ، دوري از شرک ، توضيح فيلم عمامه.
8031
66 دعوت به کتاب و پيامبر و ولايت تکويني نداشتن ، افشاگري و دعوت به توحيد ، دوري از شرک ، توضيح فيلم عمامه. عبدالرحیم ملازاده
-
6.66 MB 58:09 1 58
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/083.mp3
دعوت به توحيد و معرفي شرک (1)
8032
67 دعوت به توحيد و معرفي شرک (1) عبدالرحیم ملازاده
-
5.52 MB 48:13 3 54
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/084.mp3
دعوت به توحيد و معرفي شرک (2)
8033
68 دعوت به توحيد و معرفي شرک (2) عبدالرحیم ملازاده
-
4.9 MB 42:47 1 54
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/085.mp3
دعوت به توحيد و معرفي شرک (3)
8034
69 دعوت به توحيد و معرفي شرک (3) عبدالرحیم ملازاده
-
2.54 MB 22:11 2 57
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/086.mp3
سوال و جواب : برتري و صحت و سقم اديان؟ ، آيا دين با شمشير به ايران آمد ؟ ،ايران را چه کسي مسلمان کرد ؟ ، نام علي (رضي الله عنه ) در اذان ، مُهر ، صيغه 1، افشاگري دربه هم زدن منطقه ، شباهت هاي فساد مسي
8035
70 سوال و جواب : برتري و صحت و سقم اديان؟ ، آيا دين با شمشير به ايران آمد ؟ ،ايران را چه کسي مسلمان کرد ؟ ، نام علي (رضي الله عنه ) در اذان ، مُهر ، صيغه 1، افشاگري دربه هم زدن منطقه ، شباهت هاي فساد مسي عبدالرحیم ملازاده
-
1.37 MB 11:57 3 58
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/087.mp3
سوال و جواب : نماز شب ، عربي خواندن نماز، مناظره با يک نفر از مجاهدين خلق
8036
71 سوال و جواب : نماز شب ، عربي خواندن نماز، مناظره با يک نفر از مجاهدين خلق عبدالرحیم ملازاده
-
2.61 MB 22:50 4 56
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/088.mp3
فتنه قبرها و شرک ، عمامه هاي رنگي ، توسل به مردگان ، محرم .
8037
72 فتنه قبرها و شرک ، عمامه هاي رنگي ، توسل به مردگان ، محرم . عبدالرحیم ملازاده
-
4.76 MB 41:37 3 56
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/089.mp3
سوال و جواب : معرفي سايت ، چرا تقويم ميلادي در کشورهاي مسلمان استــــــــفاده مي شود ،چطور اسلام را به زمان پيامبر(صلي الله عليه وسلم) برگردانيم؟ ، به وجود آمدن آدم و حوا و ازدواج فرزندانش ، آيا بهتري
8038
73 سوال و جواب : معرفي سايت ، چرا تقويم ميلادي در کشورهاي مسلمان استــــــــفاده مي شود ،چطور اسلام را به زمان پيامبر(صلي الله عليه وسلم) برگردانيم؟ ، به وجود آمدن آدم و حوا و ازدواج فرزندانش ، آيا بهتري عبدالرحیم ملازاده
-
3.23 MB 28:10 3 53
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/090.mp3
بحث با يک مجاهد خلق درباره ارتباط دين با عبادت و عدالت و سياست در جامعه امروز.
8039
74 بحث با يک مجاهد خلق درباره ارتباط دين با عبادت و عدالت و سياست در جامعه امروز. عبدالرحیم ملازاده
-
3.73 MB 32:33 4 55
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/091.mp3
به شيعه تهمت نمي زنيم – موضع تشيع آخوندي نسبت به عربستان و عراق و آمريکا ، تجربيات يک هدايت شده – دزدان از روشنايي مي ترسند ، آموزش قرآن در قم ؟ و قرآن فاطمه ( رضي الله عنها ) !!! ، امام زمان در مثلث
8040
75 به شيعه تهمت نمي زنيم – موضع تشيع آخوندي نسبت به عربستان و عراق و آمريکا ، تجربيات يک هدايت شده – دزدان از روشنايي مي ترسند ، آموزش قرآن در قم ؟ و قرآن فاطمه ( رضي الله عنها ) !!! ، امام زمان در مثلث عبدالرحیم ملازاده
-
4.54 MB 39:38 4 54
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/092.mp3
قرآن و عترت ؟ - تقليد و بدعت ها – شفاعت ، صحبت دکترملازاده با آقاي بختياري نژاد " علت تفرقه مسلمانان "
8041
76 قرآن و عترت ؟ - تقليد و بدعت ها – شفاعت ، صحبت دکترملازاده با آقاي بختياري نژاد " علت تفرقه مسلمانان " عبدالرحیم ملازاده
-
3.91 MB 34:08 4 54
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/093.mp3
نقد شبکه سلام در مورد مناظره با دکتر ملازاده
8042
77 نقد شبکه سلام در مورد مناظره با دکتر ملازاده عبدالرحیم ملازاده
-
3.45 MB 30:07 3 58
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/094.mp3
توحيد و امامت ، نقد سخنان بهبهاني در باره شاه(1)، هشدار پيامبر(صلي الله عليه و سلم) به عدم پيروي از سنت پيشينيان ، اصلاح دو گروه مساوي اصلاح جامعه است، سياست شاه و چرا مردم در زمان او قيام کردند اما د
8043
78 توحيد و امامت ، نقد سخنان بهبهاني در باره شاه(1)، هشدار پيامبر(صلي الله عليه و سلم) به عدم پيروي از سنت پيشينيان ، اصلاح دو گروه مساوي اصلاح جامعه است، سياست شاه و چرا مردم در زمان او قيام کردند اما د عبدالرحیم ملازاده
-
11.12 MB 97:09 1 53
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/095.mp3
سوال و جواب - نقد سخنان بهبهاني درباره شاه (2)، امام جعفر صادق (رضي الله عنه) از چند نسب به ابوبکر صديق (رضي الله عنه ) مي رسد ، حقيقت اختلاف علي و معاويه از نهج البلاغه ، کلام قرآن در تأييد صحابه، سي
8044
79 سوال و جواب - نقد سخنان بهبهاني درباره شاه (2)، امام جعفر صادق (رضي الله عنه) از چند نسب به ابوبکر صديق (رضي الله عنه ) مي رسد ، حقيقت اختلاف علي و معاويه از نهج البلاغه ، کلام قرآن در تأييد صحابه، سي عبدالرحیم ملازاده
-
6.25 MB 54:35 1 54
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/096.mp3
سوال و جواب – خواب ، رد شرک و خدايي ائمه ، حفظ قرآن کريم توسط الله ، به سوي خدا وسيله اي بجوئيد ، ترس از قبر و امام نه الله ، تفسير آيه 57 سوره اسراء ، دين راستين با حکومت همراه است ، رد خمس ، اسلام چ
8045
80 سوال و جواب – خواب ، رد شرک و خدايي ائمه ، حفظ قرآن کريم توسط الله ، به سوي خدا وسيله اي بجوئيد ، ترس از قبر و امام نه الله ، تفسير آيه 57 سوره اسراء ، دين راستين با حکومت همراه است ، رد خمس ، اسلام چ عبدالرحیم ملازاده
-
6.96 MB 60:48 3 60
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/097.mp3
سوال و جواب - تفسير آيه 65 سوره زمر ، تباهي اعمال با شرک ، علت ملحد شدن مردم ، نقد سخني از قزويني و هدايتي ، نماز و روزه استيجاري ، آيا نمازظهر و عصر با هم خوانده شود؟ ، نظري درباره انرژي درماني يا ري
8046
81 سوال و جواب - تفسير آيه 65 سوره زمر ، تباهي اعمال با شرک ، علت ملحد شدن مردم ، نقد سخني از قزويني و هدايتي ، نماز و روزه استيجاري ، آيا نمازظهر و عصر با هم خوانده شود؟ ، نظري درباره انرژي درماني يا ري عبدالرحیم ملازاده
-
6.02 MB 52:38 2 53
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/098.mp3
سوال و جواب – علت بندگي خداوند و رد عبادت بندگان و طاغوت ها ، هدف از ارسال پيامبران ، مرگ ، خبر از عالم غيب ، نذر ، فاتحه براي چه کساني است ، سنت درباره مرگ و مراسم آن چه مي گويد ، نقد سخن دکتر پيرا د
8047
82 سوال و جواب – علت بندگي خداوند و رد عبادت بندگان و طاغوت ها ، هدف از ارسال پيامبران ، مرگ ، خبر از عالم غيب ، نذر ، فاتحه براي چه کساني است ، سنت درباره مرگ و مراسم آن چه مي گويد ، نقد سخن دکتر پيرا د عبدالرحیم ملازاده
-
9.31 MB 81:22 1 55
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/099.mp3
اهميت پيروي از قرآن و سنت پيامبر(صلي الله عليه و سلم) ، أتـّق الله ، مارکسيست ، بهــــائيــــت و بحث از خاتم الانبياء
8048
83 اهميت پيروي از قرآن و سنت پيامبر(صلي الله عليه و سلم) ، أتـّق الله ، مارکسيست ، بهــــائيــــت و بحث از خاتم الانبياء عبدالرحیم ملازاده
-
5.55 MB 48:28 1 58
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/100.mp3
سوال و جواب - دلها و هدايت دست خداوند است ، صفات خدا را به ائمه دادن ، قضيه فدک و عمر سوزان ، شهدا زنده اند و ائمه و اموات مي شنوند ، خواب اموات را ديدن ، مي گويند: پيامبر(صلي الله عليه) به جاي خداوند
8049
84 سوال و جواب - دلها و هدايت دست خداوند است ، صفات خدا را به ائمه دادن ، قضيه فدک و عمر سوزان ، شهدا زنده اند و ائمه و اموات مي شنوند ، خواب اموات را ديدن ، مي گويند: پيامبر(صلي الله عليه) به جاي خداوند عبدالرحیم ملازاده
-
7.12 MB 62:14 2 56
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/101.mp3
سوال و جواب - نقد سخنان مشیری ، اسلام چه فایده ای برای بشریت داشت ، کدام جهان بینی می تواند تفکرات آخوندی و رژیم های فاسد را از بین ببرد؟ ، صحت و سقم تاریخ طبری
8050
85 سوال و جواب - نقد سخنان مشیری ، اسلام چه فایده ای برای بشریت داشت ، کدام جهان بینی می تواند تفکرات آخوندی و رژیم های فاسد را از بین ببرد؟ ، صحت و سقم تاریخ طبری عبدالرحیم ملازاده
-
4.96 MB 43:19 1 53
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/102.mp3
سوال و جواب – وهابی ، نقد سخنان مشیری ، آیا حضرت عمر(رضی الله عنه) کتابخانه ها را در ایران سوزاندند ،  آیا اسلام به زور شمشیر وارد ایران شد یا تشیع؟ صحت و سقم تاریخ طبر&
8051
86 سوال و جواب – وهابی ، نقد سخنان مشیری ، آیا حضرت عمر(رضی الله عنه) کتابخانه ها را در ایران سوزاندند ،  آیا اسلام به زور شمشیر وارد ایران شد یا تشیع؟ صحت و سقم تاریخ طبر& عبدالرحیم ملازاده
-
5.3 MB 46:21 2 59
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/103.mp3
سوال و جواب – ربا ، ازدواج ، تقدیر الهی ، اجرای سنن پیامبر(صلی الله علیه و سلم) در جامعه امروز ، فتوایی درباره ثابت بودن زمین ، ورود مغولان به ایران توسط گروهی از شیعیان ،
8052
87 سوال و جواب – ربا ، ازدواج ، تقدیر الهی ، اجرای سنن پیامبر(صلی الله علیه و سلم) در جامعه امروز ، فتوایی درباره ثابت بودن زمین ، ورود مغولان به ایران توسط گروهی از شیعیان ، عبدالرحیم ملازاده
-
4.12 MB 35:59 1 53
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/104.mp3
متعه ، آیا آشکار کردن اسرار خمینی شایسته یک مسلمان است ، نقش زن در رهبری سازمان مجاهدین خلق ، چگونه می توان حکومتهایی چون رژیم ایران را از بین برد ، اولی الامر منکم (
8053
88 متعه ، آیا آشکار کردن اسرار خمینی شایسته یک مسلمان است ، نقش زن در رهبری سازمان مجاهدین خلق ، چگونه می توان حکومتهایی چون رژیم ایران را از بین برد ، اولی الامر منکم ( عبدالرحیم ملازاده
-
4.53 MB 39:32 3 52
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/105.mp3
امام زمان ، آدرس سایت دکتر ملازاده ، نقد سخنی از مشیری ، ماحصل مذهب یا مذهب برای زندگی امروز چه فایده ای داشته است؟ مراجعه به روایت امام زمان در بحار الانوار و سوره انعام آیه 35 .
8054
89 امام زمان ، آدرس سایت دکتر ملازاده ، نقد سخنی از مشیری ، ماحصل مذهب یا مذهب برای زندگی امروز چه فایده ای داشته است؟ مراجعه به روایت امام زمان در بحار الانوار و سوره انعام آیه 35 . عبدالرحیم ملازاده
-
3.71 MB 32:22 1 55
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/106.mp3
تفرقه میان مسلمانان دستاورد استعمارگران است یا خود مسلمین ، چرا مسلمانان دولت تشکیل نمی دهند؟ درجات مومنین و مجازات تکفیر مسلمانان ، روایات ابوهریره و سعید بن مصیب ، نقد سخنی از
8055
90 تفرقه میان مسلمانان دستاورد استعمارگران است یا خود مسلمین ، چرا مسلمانان دولت تشکیل نمی دهند؟ درجات مومنین و مجازات تکفیر مسلمانان ، روایات ابوهریره و سعید بن مصیب ، نقد سخنی از عبدالرحیم ملازاده
-
3.54 MB 30:54 1 56
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/107.mp3
تدوین احادیث ، آیا قرآن بدون احادیث کافی است؟ معنای کائنات بدون وجود انسان ، آیا ابوبکر(رضی الله عنه) برای جانشینی پیامبر(صلی الله علیه و سلم) شایسته بود؟ فـ
8056
91 تدوین احادیث ، آیا قرآن بدون احادیث کافی است؟ معنای کائنات بدون وجود انسان ، آیا ابوبکر(رضی الله عنه) برای جانشینی پیامبر(صلی الله علیه و سلم) شایسته بود؟ فـ عبدالرحیم ملازاده
-
9.62 MB 84:05 3 57
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/108.mp3
خلاصه دین در نظر آخوندها ، وساطت و شفاعت ، رد مراسم عمرکشـــان ، سنی ها هم دوستدار علی(رضی الله عنه) هستند ، اعتراض به عملی از سوی مجاهدین ، مرده یــــــــاری نمی دهد
8057
92 خلاصه دین در نظر آخوندها ، وساطت و شفاعت ، رد مراسم عمرکشـــان ، سنی ها هم دوستدار علی(رضی الله عنه) هستند ، اعتراض به عملی از سوی مجاهدین ، مرده یــــــــاری نمی دهد عبدالرحیم ملازاده
-
5.25 MB 45:52 3 60
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/109.mp3
شرک ظلم عظیمی است ، عملکرد دولت جمهوری ایران بدتر از دولت اموی است ، چگونه وضعیت ایران اصلاح می شود؟ رد شرک
8058
93 شرک ظلم عظیمی است ، عملکرد دولت جمهوری ایران بدتر از دولت اموی است ، چگونه وضعیت ایران اصلاح می شود؟ رد شرک عبدالرحیم ملازاده
-
7.6 MB 66:22 2 60
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/110.mp3
سوال و جواب - ستیزه جویی با « لا اله الا الله » ، برتری نبوت بر امامت ، مهدی که پیامبر( صلی الله علیه و سلم) بیان کردند ، چطور تفکرات آخوندی در دلهای مردم جای گرفت و راه حل آن در
8059
94 سوال و جواب - ستیزه جویی با « لا اله الا الله » ، برتری نبوت بر امامت ، مهدی که پیامبر( صلی الله علیه و سلم) بیان کردند ، چطور تفکرات آخوندی در دلهای مردم جای گرفت و راه حل آن در عبدالرحیم ملازاده
-
6.36 MB 55:31 1 54
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/111.mp3
شهادتین ، طلب مغفرت پیامبر(صلی الله علیه و سلم) ، دست بسته نماز خواندن پیامبر(صلی الله علیه و سلم) ، مهدی راستین ، نظام اسلامی یک نظام کامل و تفاوت آن با یک نظام مشرک
8060
95 شهادتین ، طلب مغفرت پیامبر(صلی الله علیه و سلم) ، دست بسته نماز خواندن پیامبر(صلی الله علیه و سلم) ، مهدی راستین ، نظام اسلامی یک نظام کامل و تفاوت آن با یک نظام مشرک عبدالرحیم ملازاده
-
8.62 MB 75:17 2 55
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/112.mp3
سوال و جواب – پیروی از سنت ، خواب ، سنگ محک احادیث ، آیا تفاوتی میان پیامبران وجود دارد؟ اعدام دختران باکره در مذهب آخوندها درست نیست ، رژیم آخوندی و منافق ایران در افغانستان ، ی
8061
96 سوال و جواب – پیروی از سنت ، خواب ، سنگ محک احادیث ، آیا تفاوتی میان پیامبران وجود دارد؟ اعدام دختران باکره در مذهب آخوندها درست نیست ، رژیم آخوندی و منافق ایران در افغانستان ، ی عبدالرحیم ملازاده
-
4.06 MB 35:28 1 56
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/113.mp3
سوال و جواب – حدیث پیامبر(صلی الله علیه و سلم) درباره سکوت در برابر حق ، همه انسانها برای تبلیغ دین نماینده پیامبرند ، چرا تولد حضرت فاطمه( رضی الله عنها) روز مادر شده است؟ خرافه ستیز&
8062
97 سوال و جواب – حدیث پیامبر(صلی الله علیه و سلم) درباره سکوت در برابر حق ، همه انسانها برای تبلیغ دین نماینده پیامبرند ، چرا تولد حضرت فاطمه( رضی الله عنها) روز مادر شده است؟ خرافه ستیز& عبدالرحیم ملازاده
-
7.56 MB 66:01 2 54
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/114.mp3
سوال و جواب – جدایی دین از سیاست ، تهمت شیعه ستیزی و اسلام ستیزی به دکتر ملازاده ، نظر دکتر ملازاده درباره ابن خلدون و ابومسلم خراسانی و بابک خرم دین ، سخنانی از خمینی
8063
98 سوال و جواب – جدایی دین از سیاست ، تهمت شیعه ستیزی و اسلام ستیزی به دکتر ملازاده ، نظر دکتر ملازاده درباره ابن خلدون و ابومسلم خراسانی و بابک خرم دین ، سخنانی از خمینی عبدالرحیم ملازاده
-
4.11 MB 35:55 8 67
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/115.mp3
چگونه امام تراشان به اثنی عشر رسیدند؟ کارهایی که امام زمان انجام می دهد ، زنجیرزنی و قمه زنی حلال است یا حرام ؟ قبل از صفویه مردم ایران چه دینی داشتند ؟ تهمتهای
8064
99 چگونه امام تراشان به اثنی عشر رسیدند؟ کارهایی که امام زمان انجام می دهد ، زنجیرزنی و قمه زنی حلال است یا حرام ؟ قبل از صفویه مردم ایران چه دینی داشتند ؟ تهمتهای عبدالرحیم ملازاده
-
9.93 MB 86:46 3 78
http://sadaislam.com/uploads/Audio/0172/116.mp3
رد عزاداریهای عاشورا ، رد امامت ، امام زمان ، راه حل پیروزی بر تفکرات آخوندیسم ، چرا باید در جامعه عدل نبوی باشد؟
8065
100 رد عزاداریهای عاشورا ، رد امامت ، امام زمان ، راه حل پیروزی بر تفکرات آخوندیسم ، چرا باید در جامعه عدل نبوی باشد؟ عبدالرحیم ملازاده
-
7.86 MB 68:41 68 79
1 | 2  بعدی »  
در حال حاضر 15 بازدیدکننده در سایت هستند | لینک به ما | درباره قراءات قرآن کریم | آمار وب سایت | درباره ما | اطلاع رسانی به دوستان | تماس با ما